HUR DU FÖRVARAR MOPEDEN PÅ VINTERN

Många förare av mopeder och scootrar byter till mer bekväma transportmedel under den kalla årstiden. Men att ”bara ställa i sitt garage” räcker inte. Vad som ska beaktas innan en scooter, moped eller motorcykel kan gå i viloläge finns i denna checklista.

1. Tanka upp fullt

Tanka upp fullt för att förhindra kondens i tanken och korrosion i hela bränslesystemet.

2. Bränslesystemrengöring

Bränslesystemrengöring tillåter inte bränslet att hartsera och därmed hartsera munstycken, bränslekran etc. Dessutom säkerställer det att bränslet är klart att tändas och fordonet lätt startar igen på våren. Speciellt i fordon med en plasttank viktiga komponenter genom plasten och fordonet startar inte på våren med den ”gamla” bensinen. Då måste all bensin tömmas.

3. Öka lufttrycket

Under tiden minskas lufttrycket i däcken. För att undvika en stativplatta rekommenderar vi 20% mer lufttryck än vad som föreskrivs. Mycket entusiaster vänder hjulet då och då, så att inga platta fläckar eller obalanser uppstår.

4. Ta bort batteriet och underhållsladda

Varje fordon kräver ström (genom mätare, klocka, etc.) som tar på batteriet. Om fordonet inte körs laddas inte batteriet och blir urladdat. För att undvika detta ska du ta bort batteriet och ansluta till en underhållsladdare. Dessa simulerar normal användning och håller batteriet levande under vintern. Förvara inte batteriet permanent under 10 grader.

5. Töm förgasaren

För att undvika slitage på gummi i förgasaren bör bränslet dräneras från flottörkammaren. Det finns en extra avloppsplugg. Alternativt kör motorn med bränslesystemets rengöringsmedel fylld i eller vrid den lite innan du stänger av den.
Obs! Vänligen fånga bränslet med en trasa eller en behållare så att det inte kommer in i grundvattnet.

6. Rengör fordonet

Smuts som håller fast vid fordonet i ett halvår ”bränner”. På våren blir det mycket svårt och nästan omöjligt ta bort bromsdamm och insekter. Särskilt delar av aluminium blir fläckiga. Dessutom kan fuktig smuts leda till korrosion.

7. Undvik fukt och väta

Det värsta som kan hända med ett fordon som står över vintern är fukt. Metalldelar rostar, gummi blir poröst. Fordonet bör därför alltid skyddas på ett torrt, ventilerat ställe och framför allt från fukt underifrån.

8. Indoorplane gegen Staub

Den som vill skydda sitt fordon från damm och smuts, bör inte använda plastfolie. Inomhuskapell är andningsbara och förhindrar kondensbildning.

Checklista färdigställd?Ta då en titt i vår Shop

STARTAR INTE DIN SCOOTER? KOLLA DETTA!
8. mars 2019
Intermot 2018
4. oktober 2018
VINTERDÄCK TILL MOPED OCH SCOOTER
14. oktober 2018